Ligger du i farozonen?

Här nedanför hittar du ett självtest som bland annat används av Folkhälsoinstitutet. Givetvis är resultatet på testet inte någon garanti för att man är eller inte är spelberoende, utan är bara avsett att fungera som en fingervisning. Ju fler av de nio frågorna du inte kan svara ”aldrig” på, desto större är risken för att du redan är spelberoende eller ligger i riskzonen för att utveckla ett spelberoende.

Vid sidan av testet nedan så rekommenderar jag även att du  besöker denna  engelska sida där du kan läsa mer om olika tecken på att du är spelberoende.

De nio frågorna

Hur ofta under de senaste tre månaderna har du…

  • …spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora?
aldrig ibland ofta mycket ofta
  • …eller ditt hushåll drabbats av ekonomiska problem på grund av ditt spelande?
aldrig ibland ofta mycket ofta
  • …lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för?
aldrig ibland ofta mycket ofta
  • …återvänt någon annan dag för att vinna tillbaka det du förlorat?
aldrig ibland ofta mycket ofta
  • …behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning?
aldrig ibland ofta mycket ofta
  • …på grund av spelandet fått problem med din hälsa, inräknat stress eller ångest?
aldrig ibland ofta mycket ofta
  • …känt att du kanske har problem med ditt spelande?
aldrig ibland ofta mycket ofta
  • …känt skuld över hur du spelar, eller vad som händer när du spelar?
aldrig ibland ofta mycket ofta
  • …fått ta emot kritik för ditt spelande eller fått höra att du har problem med spelandet?
aldrig ibland ofta mycket ofta