Hjälpresurser för anhöriga

Hjälpresurser med särskilt fokus på spelberoendeproblematik

Stödlinjen

stodlinjenStödlinjen erbjuder gratis hjälp både för spelberoende och anhöriga till spelberoende. Du kan nå Stödlinjen via telefon, e-post eller chatt. Man får vara helt anonym om man vill.

Stödlinjen finansieras av Socialdepartementet och drivs av Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet.

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riskförbund samlar spelberoendeföreningar runt om i landet. Hos vissa av lokalföreningarna går spelberoende och anhöriga på samma möten, hos andra finns det särskilda möten som endast är öppna för anhöriga. På Spelberoendes riksförbunds sajt kan du hitta mer information om vilka orter som har lokalföreningar och vilket stöd de har att erbjuda anhöriga.

Spelberoendegruppen

Spelberoendegruppen är en sammanslutning av spelberoendeföreningar runt om i landet. En majoritet av möten är till för både spelberoende och anhöriga. Lokalföreningarna ordnar även föreläsningar och sociala aktiviteter. För mer information, besök Spelberoendegruppen.

Allmänna hjälpresurser

BRIS (för barn och ungdomar upp till 18 år)

Om du är under 18 år och har en anhörig som är spelberoende är du välkommen att vända dig till BRIS via telefon, e-post eller chat. BRIS är inte inriktade på just spelberoendes anhöriga, utan hjälper barn och ungdomar oavsett hur problematiken kring dem ser ut. Man får vara helt anonym om man vill och det syns inte på telefonräkningen att man har ringt BRIS.

MIND:s Äldretelefon (för dig som fyllt 65 år)

mindsNär man ringer MIND:s Äldretelefon svarar någon av MIND:s volontärer som är specialutbildade för att hjälpa och stödja personer som är 65 år eller äldre. Du får vara helt anonym om du vill och samtalet kostar bara en markering oavsett hur länge ni samtalar.

Telefonnummer: 020- 22 22 33

MIND:s Äldretelefon är öppen vardagar klockan 10:00-15:00.

MIND är inte en förening som är inriktad på just spelberoendeproblematik eller anhörigstöd, utan volontärerna finns där för äldre personer oavsett vad som är orsaken till att man vill prata med någon om hur man mår.

MIND är en religiöst och partipolitiskt obunden ideel förening. Den har sitt ursprung i organisationen Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa som startades av professor Viktor Wigert vid Karolinska Institutet redan i början av 1930-talet.

MIND:s Föräldratelefon

Många anhöriga till spelberoende är också föräldrar, och kan ha stor nytta av att vända sig till MIND:s Föräldratelefon. Detta gäller oavsett om du är orolig för ditt barns spelande, eller om du vill prata om hur du kan stödja och hjälpa ditt barn när en annan person i familjen – till exempel en pappa, mamma eller syskon – är spelberoende.

Obs! Om du oroar dig över någon annans barn går det också bra att vända sig till MIND:s föräldratelefon.

Den som svarar när man ringer till MIND:s föräldratelefon är psykolog, socionom eller liknande och har en lång yrkeserfarenhet av att arbete med barn, ungdomar och föräldrar.

Telefonnummer: 020-85 20 00

Samtalet kostar bara en markering oavsett hur länge man pratar.

Det är tillåtet att vara helt anonym om man så vill.

BRIS Vuxentelefon

Den som svarar när man ringer till BRIS Vuxentelefon är en erfaren kurator som är specialinriktad på att stödja vuxna som vill samtala om frågor som rör barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Du behöver inte vara förälder för att ringa till BRIS Vuxentelefon utan det kan lika gärna handla om att du behöver prata om något som rör ett syskonbarn, en väns barn, barn du kommer i kontakt med i ditt yrkesutövande, etc.

Telefonnummer: 0771-50 50 50

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Det är tillåtet att vara helt anonym om man så vill.

Nationella hjälplinjen för människor i kris

Den som svarar när du ringer till Nationella hjälplinjen för människor i kris är en psykolog, socionom eller psykiatrisjuksköterska med erfarenhet av att ge stöd och hjälp åt människor i kris.

Nationella hjälplinjen för människor i kris är en del av Vårdguiden 1177 och är därför extra bra på att reda ut hur man kan gå vidare för att få hjälp inom vårdens olika instanser, till exempel om man behöver stödsamtal av psykolog eller kurator i Landstingets regi.

Telefonnummer: 020 – 22 00 60

Samtalet kostar bara en markering oavsett hur länge ni pratar.

Det är tillåtet att vara helt anonym om man så vill.

Juristjouren

Att vara anhörig till någon som är spelberoende kan innebära att man tvingas ta tag i juridiska frågor man aldrig tidigare ens funderat på. Hur kan jag se till att våra gemensamma barns sparpengar inte spelas upp av den spelberoende föräldern? Hur ska jag agera när min spelberoende syster har tagit lån i mitt namn och förfalskat min namnteckning? Kan banken tvinga oss att sälja huset för att betala tillbaka de skulder min spelberoende man har dragit på sig? Hur ansöker jag om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten för att få råd att driva en process? Gäller rättsskyddet i min hemförsäkring när det är min sambo jag måste processa mot? Min partner har begått brott för att finansiera sitt spelande – vad händer nu?

Detta är bara några exempel på frågor som man kan behöva bolla med en jurist för att få rätsida på.

Juristjouren erbjuder kostnadsfri rådgivning via telefon och att ringa kostar som ett vanligt samtal.

Telefonnummer: 0771- 333 444

Juristjouren drivs av Stance Juristbyrå.